NAJTAŃSZY GENERATOR OZONU OZONATOR ZY-H102

Marka: OZONEO

Charakterystyka – działanie1.Generator ozonu produkuje ozon, nazywany aktywnym tlenem o symbolu 03 i różni się odzwykłego tlenu tym, że tlen ma trwałą postać 02. Okres połowicznego rozpadu ozonu wynosiw powietrzu od 40 minut do 30 minut, a w wodzie od 30 min do kilku minut. W ten sposób po2 godzinach wyprodukowany ozon prawie w całości powraca do naturalnego tlenu, a w tymczasie pełni funkcje silnego sterylizatora i utleniacza. Ozon działa bakteriobójczo, usuwa lubogranicza bakterie wirusy, grzyby, pleśnie, pestycydy, fungicydy, roztocza, pyły i pyłki alergicznew powietrzu i wodzie, oraz jako gaz dociera zarówno do produktów żywnościowychjak i do wszelkich przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym. Jako jeden z najsilniejszychutleniaczy usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe,od zwierząt i ptaków, pożarowe, popowodziowe i inne. W większych stężeniach zabijainsekty i gryzonie których żaden inny środek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować.Ozon nie maskuje zapachów lecz je usuwa..2.Ozon doskonale rozpuszcza się w wodzie, dotleniając ją i usuwając z niej wszelkie zanieczyszczeniai wtrącenie typu chlor, żelazo, wapń, glony itp. Kąpiel w ozonowanej wodziedziała korzystnie na likwidację schorzeń skórnych typu grzybice i inne. Ozonator zaopatrzonyjest w dwie rurki i trzy dyfuzory umożliwiające ozonowanie wody zarówno dla celów spożywczychi oczyszczających produkty w kuchni jak i pielęgnacji ciała w łazience.3.Ozon posiada mocno rozpoznawalny zapach (jak powietrze po burzy) już w bardzo małych,wielokrotnie mniejszych od dopuszczalnych stężeniach co sprawia, że praca z ozonem jestbezpieczna. pod warunkiem, że obsługuje się go wg niniejszej instrukcji.Charakterystyka - Praktyczne zastosowaniaOddziaływanie ozonu :- Poprzez silne utlenianie działa bakteriobójczo, wirusobójczoi grzybobójczo- Poprzez natlenianie poprawia metabolizm i odżywianietkanek- Aktywizuje system odpornościowy- Usuwa organiczne i nieorganiczne zapachy z pomieszczeńOzon nie maskuje zapachów lecz je usuwa!Nawet niewielkie stężenia ozonu zmniejszają lub usuwają:- Odór papierosowy oraz inne zapachy organiczne i nieorganiczne- Grzyby tworzące pleśnie np. na ścianach, zapachy stęchlizny,choroby skóry, jamy ustnej. Eliminując również zarodnikigrzybów skutki działania są długotrwałe.- Roztocza - powodujące alergie ataki astmy, wyczerpanieorganizmu- Drobno ustroje powodujące zakażenia bakteryjne, stanyzapalne, choroby bakteryjne, gnicie żywności itp.- Pestycydy, fungicydy, azotany, oraz pleśnie i grzyby z warzywi owoców- Hormony, anaboliki i inne zanieczyszczenia w mięsie, drobiu,owocach morza- Pyłki kwiatowe powodujące alergie, podrażnienia nosa,gardła, skóry.Ozon 03 jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadunie przekracza 40 min. w czystym powietrzu i przy temperaturze20oC, a w zanieczyszczonym wynosi praktycznieokoło 30 min. Dla wody okres połowicznego rozpadu ozonuwynosi od 30 min przy temperaturze 20oC do kilkumin. przy 50oC. Praktycznie po ok. 2 godz. ozon przechodzicałkowicie w normalny tlen O2. Dlatego generatoryozonu o wydajności do 500 mg 03/godz są bezpieczne wstosowaniu. Dopuszczalne maksymalne stężenie ozonu( MCW) dla 8 godz./dobę i 40 godz/tydzień wynosi200µg/m3 (0,2 µg /m3) lub w wartościach względnych0,1ppm (100ppb). Zalecany poziom docelowy to 120µg/m3(0,12µg/m3) lub 0,06 ppm. Ozon jest jednym z najskuteczniejszymśrodków dezynfekujących. Działanie bakteriobójczewykazuje już w stężeniu około 13µg/dcm3 . Działaniebakteriobójcze ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3 tysiącerazy szybsze niż chlor.Praktyczne zastosowania:1. Usuwanie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów, fungicydów,pestycydów i azotanów z owoców i warzyw w celu ichoczyszczenia i przedłużenia świeżości i trwałości. Warzywai owoce – maksymalny ładunek do 10 kg włożyć do plastikowegolub szklanego naczynia i zalać wodą do całkowitegozanurzenia. Umieścić w wodzie rurkę z dyfuzoremozonatora. Włączyć ozonator na 10-15 min. Po zakończeniuozonowania owoce lub warzywa pozostawić w wodzie do10 min. Po czym odlać wodę z naczynia. Warzywa i owocemogą podlegać dalszej obróbce spożywczej. Owoce i warzywamożna również ozonować zwłaszcza owoce miękkiemaliny, truskawki w powietrzu umieszczając je luzem wpojemniczkach w foliowych woreczkach strunowych wprowadzającrurkę dyfuzora do torebki i zamykając ją. Czasozonowania 10 min. Przed spożyciem odczekać 20 min.2. Odkażanie i odświeżanie mięsa, drobiu, jaj w celu usunięciazanieczyszczeń metalicznych, mikroorganizmów,hormonów, antybiotyków itp. Ładunek do 5 kg umieścić wnaczyniu jak w punkcie 1 zalać wodą ozonować 20-30 min.Wylać wodę osuszyć na sicie lub durszlaku. Produkty możnaprzyrządzać bezpośrednio do spożycia lub przechowywaćw lodówce czy zamrażarce.3. Ryby, owoce morza- ozonowanie jak mięsa, ale czas ozonowania10min.4. Ozonowanie ryżu, grochu, fasoli, kasz gruboziarnistych.Umyć w wodzie, umieścić w naczyniu zalać wodą. Włożyćrurkę z dyfuzorem ozonatora do naczynia ozonować 10min. Gotować w wodzie na którą działał ozon. Tak ugotowaneprodukty będą dużo smaczniejsze i zdecydowanie dużozdrowsze.5. Dezynfekcja zastawy stołowej, naczyń, sztućców, desekdo krojenia. Ozonujemy w wodzie 20 min.6. Ozonowanie wody pitnej. Dyfuzor zanurzamy w plastikowejbutli z wodą o pojemności do 10 litrów lub plastikowymwiaderku napełnionym wodą z kranu. Czas ozonowania5-15 min. Skutecznie naozonujemy i dotlenimy wodę ajednocześnie oczyścimy ją z pozostałości chloru, bakterii,metali czy chloroformu. Tak przygotowaną wodę (po 20min.) używamy do gotowania, picia, płukania i mycia zębów.7. Kąpiel ozonowa. Działa korzystnie poprzez: dotlenie skóry, odprężenia organizmu,leczy cellit, choroby grzybowe skóry, trądzik. Usuwa nieprzyjemny zapachstóp i potu. Rurkę z dyfuzorem umieszczamy w napełnionej częściowo wodąwannie o temperaturze do 45oC i ozonujemy przez 10 min.8. Ozonowanie pomieszczeń: pokoi, kuchni, łazienek, sanitariatów, garaży,piwnic itp.- skutecznie je dezynfekuje i usuwa wszelkie zapachy jak dym papierosowy,stęchlizny, zapach moczu, zwierząt domowych itp. Pomieszczenia do 16m2 ozonujemy dwa razy po 30 min. z przerwą półgodzinną po czym wietrzymy.Pomieszczenia do 30m2 ozonujemy trzykrotnie po 30 min. z przerwami półgodzinnymii wietrzymy. Ozonator lub wężyk ozonatora umieszczamy w pomieszczeniumożliwie wysoko. Zaleca się aby w trakcie ozonowania włączony był niedużywentylator mieszający powietrze. W czasie ozonowania i wietrzenia w pomieszczeniuzabrania się przebywać ludziom, zwierzętom i ptakom9. Lodówki. Włożyć silikonową rurkę ozonatora do komory lodówki z produktami.Zamknąć drzwiczki. Ozonować dwa razy po 15 min. z przerwą 30 min. Wten sposób usuniemy wszelkie zapachy oraz grzyby, pleśnie, bakterie.10.Szafy ubraniowe, garderoby, szafki z obuwiem, pomieszczenia dla zwierząt.Umieścić rurkę ozonatora lub ozonator w obiekcie. Włączyć ozonator dwa razypo 15 min. z przerwą 30 min. wywietrzyć.11.Akwaria, oczka wodne- usuwanie bakterii, glonów, dotlenianie wody, wydłużanieświeżości pokarmu dla ryb, ochrona ryb przed pasożytami i bakteriami.Umieścić dyfuzor w akwarium lub oczkiem wodnym. Ozonować jednorazowo 5min.12.Samochody osobowe, środki transportu. Ozonowanie wnętrz samochodów jestjedynym skutecznym sposobem usunięcia z tapicerki wnętrza samochodu, układuklimatyzacji, bakterii, wirusów, zarodników pleśni i grzybów orazzapachów. Ozonowanie powinno się przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku,a w międzyczasie stosować dostępne u nas oczyszczacze powietrza zasilane zgniazdka zapalniczki. Ozonowanie przeprowadzamy w trzech cyklach po 30 min.z przerwami 15 min wprowadzając rurkę z ozonatorem przez lekko uchyloną szybędrzwi do wnętrza samochodu, oraz do wlotu powietrza i włączając wentylatorsamochodu na niski poziom obiegu wewnętrznego. Po zakończeniu ozonowaniaotworzyć drzwi samochodu i wywietrzyć.13.Ozonowanie oliwy z oliwek. Najlepiej przeprowadzić zasilając wejście ozonatoratlenem medycznym poprzez reduktor i przepływomierz ustawiając przepływtlenu w przedziale 0,5 – 1 litra / minutę. Zanurzamy rurkę ozonatora w pojemnikuz oliwką w ilości do 0,5 litra i ozonujemy przez 30 min. Następnie rozlewamynaozonowaną oliwkę do ciemnych buteleczek o objętości 50-100 ml iprzechowujemy w temperaturze do 20 oC. Aktywny ozon połączony jest z oliwkąw okresie do trzech miesięcy. Naozonowana oliwka doskonale pielęgnuje zarównozdrową skórę jak i skutecznie pomaga w leczeniu różnych schorzeń skórnych iodleżynachDane techniczne:1.Napięcie zasilania 220-240 V/50Hz2.Znamionowa moc pobierania < 20W3.Znamionowa wydajność ozonu 400-500 mg/h4.Wydajność pompy 3,5 l/min5.Poziom hałasu < 35dB6.Żywotność >4000 godz.7.Waga brutto 1200 g (z wężami silikonowymi i dyfuzorami)8.Obsługiwane powierzchnie 10÷40 m29. Wymiary30x20x11 cm10.Programowany czas pracy 5-30 min skok 5 min11. Zalecany maksymalny czas pracy 30 min.12.Rodzaj pracy S2-30 min (do 30 min- z przerwą min. 1 godz.)13.Środowisko pracy: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez gazówpowodujących korozjęProdukt zgodny z dyrektywą RoHSPosiada certyfikat CEGwarancja 12 miesięcy...

Cena: 149,00 zł
Produkt dostępny u partnera

Produkty powiązane:

KOMPUTEROWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA JONIZATOR
RURKA SILIKONOWA Z DYFUZOREM WODNYM DO OZONATORÓW
JONIZATOR WODY AOK 909
NAWILŻACZ OCZYSZCZACZ POWIETRZA TURBO 12M
Tangelo Wekiwa duzy krzew
Ręka Buddy drzewo
GENERATOR AEROZOLI SOLANKOWYCH GA TURBO 12M
ELEKTRODA SREBRNA DO JONIZATORÓW AQUATOR SILVER, PTV-KL

Zobacz również :

MEMBRANY DO JONIZATORA AQUATOR SILVER I CLASSIC
Marka: BURBULIUKAS
Zapasowe membrany do jonizatorów wody Aquator Silver i Classic (20 szt.)..
MEMBRANY DO JONIZATORA AQUATOR SILVER I CLASSIC

Rozmaryn BIO
Marka: Herbs
waga - 30g Rozmaryn jest cudownym ziołem wykorzystywanym głównie jako przyprawa do różnego rodzaju potraw
Rozmaryn BIO

Pomarańcza Corrugato duże drzewko
Marka: Herbs
doniczka - 20cm, wysokość - 80-100cm. Citrus Aurantium Corrugato
Pomarańcza Corrugato duże drzewko

Oliwka europejska duże drzewko spirala
Marka: Herbs
doniczka - 25cm, wysokość - 100-120cm. Olea Europea. Oliwka Europejska to roślina typowo śródziemnomorska o zwartej koronie
Oliwka europejska duże drzewko spirala

Bucida buceras
Marka: Herbs

ZAPASOWY FILTR WYMIENNY DO JONIZATORÓW WODY BIONT
Marka: BIONTECH

WIELOFUNKCYJNY GENERATOR OZONU PROGRAMOWALNY N202
Marka: OZONEO
Nowoczesny ozonator do powietrza i wody posiadający rozbudowany programator czasu pracy
WIELOFUNKCYJNY GENERATOR OZONU PROGRAMOWALNY N202C

JONIZATOR WODY AOK 909
Marka: AOK WATER
Jonizator wody AOK-909 jest urządzeniem pozwalającym uzyskać zdrową wodę alkaliczną bez zasilania elektrycznego
JONIZATOR WODY AOK 909

JONIZATOR WODY BIONTECH BTM 3000 + KSIĄŻKA + MIER
Marka: BIONTECH

Majeranek krzew
Marka: Herbs
Doniczka: 18cm, Wysokość: 40-50cm Roślina o pokroju krzewu i silnym aromacie. W naturze osiąga wysokość do 60 cm
Majeranek krzew

GENERATOR MGŁY ULTRADŹWIĘKOWY 5M
Marka: OZONEO

GENERATOR MGŁY ULTRADŹWIĘKOWY 5M
Marka: OZONEO

NAWILŻACZ OCZYSZCZACZ POWIETRZA TURBO 3M
Marka: OZONEO

NAWILŻACZ OCZYSZCZACZ POWIETRZA TURBO 12M
Marka: OZONEO

GENERATOR AEROZOLI SOLANKOWYCH GA TURBO 9M
Marka: OZONEO

GENERATOR AEROZOLI SOLANKOWYCH GA TURBO 6M
Marka: OZONEO

NAWILŻACZ OCZYSZCZACZ POWIETRZA TURBO 6M
Marka: OZONEO

NAWILŻACZ OCZYSZCZACZ POWIETRZA TURBO 12M
Marka: OZONEO

NAWILŻACZ OCZYSZCZACZ POWIETRZA TURBO 12M
Marka: OZONEO

NAWILŻACZ OCZYSZCZACZ POWIETRZA TURBO 5M
Marka: OZONEO

GENERATOR OZONU OZONATOR ZY-H135e
Marka: OZONEO

GENERATOR OZONU OZONATOR ZY-H135e
Marka: OZONEO

GENERATOR OZONU OZONATOR K21
Marka: OZONEO

JONIZATOR WODY BIONTECH BTM-101S
Marka: BIONTECH

GENERATOR MGŁY ULTRADŹWIĘKOWY 12M
Marka: OZONEO

GENERATOR MGŁY ULTRADŹWIĘKOWY 12M O ZWIĘKSZONEJ W
Marka: OZONEO
Generator mgły 12-membranowy o zwiększonej wydajności pracy
GENERATOR MGŁY ULTRADŹWIĘKOWY 12M O ZWIĘKSZONEJ WYDAJNOŚCI

MEMBRANA PIEZOELEKTRYCZNA ŚR. 20mm 1 szt.
Marka: OZONEO
Element eksploatacyjny do generatorów mgły, nawilżaczy i generatorów aerozoli solankowych z rodziny TURBO, SPA i SPA LUX...
MEMBRANA PIEZOELEKTRYCZNA ŚR. 20mm 1 szt.

POLSKI JONIZATOR 24 MLN. JONÓW 3 LATA GWARANCJI B
Marka: OZONEO
Jonizator TP-24 jest nowoczesnym urządzeniem o bardzo dużej wydajności
POLSKI JONIZATOR 24 MLN. JONÓW 3 LATA GWARANCJI BEZPŁATNA DOSTAWA

NAJTAŃSZY GENERATOR OZONU OZONATOR ZY-H102
Marka: OZONEO
Charakterystyka – działanie1
NAJTAŃSZY GENERATOR OZONU OZONATOR ZY-H102

NAJTAŃSZY GENERATOR OZONU OZONATOR ZY-H102
Marka: OZONEO
Charakterystyka – działanie1
NAJTAŃSZY GENERATOR OZONU OZONATOR ZY-H102

MEMBRANY DO JONIZATORÓW WODY PTV
Marka: BURBULIUKAS
Zapasowe membrany do jonizatorów wody PTV (20 szt.)..
MEMBRANY DO JONIZATORÓW WODY PTV

Granatowiec właściwy sadzonka
Marka: Herbs
doniczka - 9cm, wysokość - 20-30cm. Punica Granatum. Granatowiec to roślina należąca do rodziny Punicaceae
Granatowiec właściwy sadzonka

Tangelo Sampson duży krzew
Marka: Herbs
doniczka - 20cm wysokość - 40-70cm Citrus Reticulata x Citrus Paradisi Roślina o wiecznie zielonych liściach
Tangelo Sampson duży krzew

KOMPUTEROWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA JONIZATOR
Marka: OZONEO

GENERATOR OZONU OZONATOR DRS-25
Marka: OZONEO

GENERATOR OZONU OZONATOR DRP-20
Marka: OZONEO
Generator ozonu który charakteryzuje się wyjątkową prostotą obsługi ale również niezawodnością
GENERATOR OZONU OZONATOR DRP-20

POLSKI JONIZATOR 9 MLN. JONÓW 3 LATA GWARANCJI N
Marka: OZONEO
Solidnie wykonany jonizator charakteryzujący się bardzo dobrą wydajnością
POLSKI JONIZATOR 9 MLN. JONÓW 3 LATA GWARANCJI  NAJTAŃSZA WYSYŁKA

POLSKI JONIZATOR 6 MLN. JONÓW 3 LATA GWARANCJI NA
Marka: OZONEO
Wysokiej jakości jonizator polskiej produkcji przeznaczony do pomieszczeń średniej wielkości
POLSKI JONIZATOR 6 MLN. JONÓW 3 LATA GWARANCJI NAJTAŃSZA WYSYŁKA

markowe okulary

Zdrowe marki

Kategorie

Mapa strony